fbpx

  • MOXO d-CPT Testi

  • Tarama Testi (M-Chat) İçin Görsele Tıklayınız!

Atasancak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Atasancak İzmir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi erken çocukluk dönemi sınıfları, bireysel eğitim sınıfları, grup eğitim sınıfları, fizyoterapi ünitesi, günlük yaşam becerileri ünitesi ve aile danışmanlığına yönelik rehberlik servisini içeren 3 katlı modern binasında 2002 yılından itibaren hizmet vermektedir.

Kurumumuz; Psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimi öğretmeni, okul öncesi öğretmeni, zihinsel engelliler öğretmeninden oluşan deneyimli eğitimci kadrosunu bünyesinde barındırmaktadır.

Kuruma başvuran öğrencilerimizin 8 seanslık ilk değerlendirme sürecinden geçtikten sonra gelişimsel/akademik performansları, özellikleri ve ihtiyaçları belirlenir ve kişiye yönelik ’’BİREYSEL EĞİTİM PROGRAMI’’ hazırlanır ve uygulanır. Öğrencinin annesi veya babası seanslara alınarak eğitim sürecine aktif katılımı sağlanır programın uygulanmasından meslek elemanı ve aile eşit biçimde sorumludur.

Ailenin çocuğun tanısı, performansı, davranışları ve ihtiyaçları konusunda anlık ve periyodik danışmanlık/eğitim hizmeti alması sağlanarak eğitim sürecinde aktif olarak bulunması sağlanır.

Tüm eğitim üniteleri anlık ses ve görüntü transferi sağlayan kamera sistemi ile donatılmıştır. Velilerimiz bekleme odasından çocuklarının seanslarını anlık olarak takip edebilmektedir.

Eğitim Alanlarımız : Bireysel Eğitim , Grup Eğitimi , Fizyoterapi , Aile Eğitimi , Aile Rehberliği , Aile Danışmanlığı , Gelişim Takibi , Kavram ve Beceri Eğitimi , Dil ve Konuşma Eğitimi , Davranış Problemleri , Otizm , Down Sendromu vb.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİMİZDEN YARARLANMAK VEYA BİLGİ ALMAK İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ : 0232 462 33 00

Atasancak Erken Müdahale Birimi

Yeni şubemiz ATASANCAK ERKEN MÜDAHALE BİRİMİMİZ ile İzmir’de eğitime yeni bir soluk getiriyoruz.

Doktor Takvimi

Ersin Sancak – DoktorTakvimi.com

ABA TERAPİ artık İzmir' de ve sadece ATASANCAK Özel Eğitim Merkezi'nde!

Otizm ABA Terapi Aaasancak İzmir

ABA Uygulamalı Davranış Analizi, dünyada OTİZMLİ BİREYLERE yönelik bilimselliği kanıtlanmış EN ETKİLİ EĞİTİM MODELİDİR.

Kurumumuzda TAM GÜNLÜK, YARIM GÜNLÜK ve YOĞUNLAŞTIRILMIŞ SEANSLI özel eğitim verilmektedir.

BBA OTİZM Kurucusu Prof. Dr. BİNYAMİN BİRKAN ve uluslararası tecrübeye sahip BBA EKİBİ gözetiminde uygulanan ABA TERAPİ artık İzmir’ de ve sadece ATASANCAK Özel Eğitim Merkezi’nde!

Detaylı bilgiyi buradan veya uzmanlarımızdan alabilirsiniz : 0 232 462 33 00

Milli Eğitim İle İlgili Duyurular

Sunduğumuz Hizmetler Dallarından Bazıları

Zihinsel Gelişim Geriliği

Yıllardan beri zihinsel özürlülüğün çok farklı tanımlamaları yapılmıştır. Bunun nedeni zihinsel özürlülüğün birçok farklı disiplinleri yakından ilgilendirmesidir. Bu nedenle bu durum farklı yönlerden ele alınmış ve değişik tanımlamalar yapılmıştır. Konu ile ilgili en son tanımlama ise Amerikan Zihinsel Özürlülük Birliği (AAMR ,1992) tarafından yapılmıştır. Bu tanımlamaya göre zihinsel özürlülük; gelişim sürecinde ortaya çıkan, uyumsal davranışlardaki yetersizlik ile karakterize, genel zeka fonksiyonlarında önemli derecede ortalamanın altında olma durumudur.
Tanı konabilmesi için: Aşağıda sayılan alanlardan en az ikisinde o sırada ki uyum işlevinde eş zamanlı yetersizlikler ya da bozukluklar olması gerekmektedir. Devamı İçin

Down Sendromu

En basit tanımıyla Down Sendromu çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin 46 yerine fazladan bir kromozoma, yani 47 kromozoma sahip olmasıdır. Down Sendromu bir hastalık değil genetik bir farklılıktır.
İnsan vücudunu oluşturan hücrelerin çekirdekleri, kromozomlarla birbirlerine bağlanmış olan genlerden oluşmuştur. İşte bu genler ve kromozomlar fizyolojik ve kişilik yapımızın ana unsurlarıdır, dolayısıyla çocuğunuzun fazladan sahip olduğu bir kromozom onun hayatını etkileyecektir. Kromozom anomalilerinin çoğunda embriyo gelişemez. Down Sendromu embriyonun gelişimini tamamlayabildiği bir durumdur. Devamı İçin

Konuşma Bozuklukları (Dizartri ve Apraksi)

Konuşma, ses, işitme, ağız-yüz düzeneği kullanılarak gelişen; kompleks bir nöral entegrasyon ve pek çok fizyolojik sistemin hızlı koordinasyonunu gerektiren duyusal ve motor bir süreçtir. Konuşmanın solunum, sesleme (fonasyon), rezonans, sesletim (artikülasyon) ve prosodi bileşenlerinden bir veya birkaçını etkileyen bir nöromotor sorunu ile ortaya çıkan konuşma bozuklukları motor konuşma bozuklukları olarak adlandırılmaktadır. Dizartri ve apraksi olmak üzere iki tip motor konuşma bozukluğu bulunmaktadır.
Dizartri nedir?
Merkezi Sinir Sistemi ve/veya Çevresel Sinir Sistemi ya da her iki sistem hasarına bağlı olarak, konuşma düzeneğini kontrol eden kaslarda spastisite, flaksidite, koordinasyon bozukluğu, paralizi sonucu konuşmanın solunum, sesleme, rezonans, sesletim ve prozodik özelliklerinin etkilendiği, dolayısı ile anlaşılabilirlik özelliğinin sınırlandığı bir motor konuşma bozukluğudur. Devamı İçin

Fiziksel Gelişim Geriliği

Serebral palsi , gelişimin erken basamaklarında ortaya çıkan beyindeki lezyon yada anormalliklere sekonder olarak gelişen, ilerleyici olmayan motor bozukluk sendromlarını tanımlayan genel bir terimdir. Sorun doğum sırasında ya da doğumdan sonra hayatın ilk beş yılına kadar olan dönemde meydana gelebilir. Oluşan hasar sonucu beyinden vücuda giden ve vücuttan beyne gelen uyarılar bozulur. Motor bozukluklar ve duysal problemler çoğu kez erken süt çocukluğu döneminde ortaya çıkmaktadır. Devamı İçin

Otizm, Rett ve Asperger Sendromu

Otizmin gelişimsel bir hastalık olduğu düşünülmekte ve nedeni konusunda araştırmalar hala devam etmektedir. Birlikte zeka geriliği ve epilepsi nöbetlerinin sık bulunması biyolojik nedenlerin daha ön planda olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir. Kardeşler ve ikizler üzerinde yapılan araştırmalar genetik faktörlerin önemli olduğunu düşündürmektedir. Uzun yıllar otizmin nedeni olarak anne bebek arasındaki iletişimsizlik konu edilmiş ve bu çocukların annelerine çocukla duygusal ilişki kurmada yetersizliklerini anlatmak için buzdolabı anne yakıştırması yapılmıştır. Ancak daha sonra aynı anne babadan doğma diğer çocuklarda benzer sorunların olmaması ve tüm otistik çocukların annelerinin de buzdolabı anne modeline uymaması bu görüşü destekleyen verilerin yetersiz kaldığı fikrini doğurmuştur. Devamı İçin

Akademik Başarısızlık

Akademik Başarısızlık
Çocuklarımız okulda neden başarısız ?
Çocuklar doğal olarak öğrenme güdüsüne sahiptirler. Bebeğin bir oyuncağa uzanmak için gösterdiği çaba, yürümesi, kendi kendine yemek yemesi öğrenme güdüsünün örnekleridir.
Erken dönemde gözlemlenen öğrenme güdüsüyle çocuk okul çağında okuma-yazma gibi etkinliklere yönelir. Çocuklar doğal öğrenme güdüleri olumsuz olarak etkilendiği zaman bilgiyi kavramak için çaba göstermezler. Devamı İçin

Davranış Bozuklukları

Davranış Bozuklukları
Davranış bozukluğu nedir ?
Davranış bozukluğu tedavisi
Çocuklar her yeni gelişim dönemine geçtiklerinde yeni beceriler kazanırlar. çocuğun edindiği her yeni beceri beraberinde çözülmesi gereken bir sorunu da getirir. Gelişim dönemlerinde karşılaşılan sorunlar olağan ve geçicidir, ancak çocuk bu dönemlerde çevresindeki yetişkinlerin yanlış tutumlarına maruz kalırsa veya sorunlarını çözerken engellemelerle karşılaşırsa, dönemsel (olağan) diye nitelenen bu sorunların çözümü yeni gelişim dönemlerine ve çocuğun ileriki yaşlarına ertelenir. Bu durumlarda ortaya çıkan sorunlar uyum ve davranış bozuklukları olarak adlandırılır.Devamı İçin

İş Başvuru Formu

Adınız Soyadınız (*)

Telefonunuz (*)

Epostanız (*)

Mezuniyet Alanınız (*)

CV' nizi ekleyiniz (*)

Resimdeki Bilgileri Giriniz
captcha